رخداد

اگه سر تا پا تو هم طلا بگیری واسم

نمیتونم با تو دیگه مثه اول باشم

وقتی از یاد بردنتم واسه قلبم سادس

دیدنت یه اتفاق پیش پا افتاده س

وقی میشه ساده رد شد

ازرواحساسات زوریت

همه چی مهمه غیر از

تب تنهایی و دوریت

زیر بار هر نگاهم

میشه داغون و لهت کرد

وقتی میشه دوستت داشت

ولی بیمهری بهت کرد

درسته تو رو کم دارم کنارم

میخام نشون بدم دوست ندارم

توی زندگیم تو یه رخدادی

که به سرعت از چشم افتادی

قسمتم نبودی اما تنمو

به وجودت گرمت عادت دادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: