عسل خانوم

این ترانه اواخرشهریرو باصدایه خودم پخش میشه
ایشالا بعداز آموزشات توسط استادخوبم
این ترنه باصدایه خودم

ازاون روزیکه تورفتی خیلی دلم گرفته
بارفتنت گردوغبار غم رویه دلم نشسته
ای عشقه من دیگه طاقت ندارم
کاش میدونستی که من تورو دوست دارم
عسل خانوم ای عشقه من کجایی
بزودی میمیریم ازغمه جدایی
عسل خانوم توبهترین عشقه زمینی
واسه ذله من خیلی عزیزی
ازاون روزیکه رفتی خیلی دلم گرفته
بارفتنت گردوغبارغم رویه دلم نشسته
ای عشقه من دیگه طاقت ندارم
کاش میدونستی که من تورودوست دارم
عسل خانوم توتنها یاره من بودی
خوشحال بودم وقتیکه درکناره من بودی
عسل خانوم من بدونه تو میمیرم
این روزاکه تونیستی اززندگی سیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83909کپی شد!
760
۱۳