لیلا

میمیرم واسه چشمای تو عشقم
میمیرم واسه چشمای تو لیلا

وقتی که چشمام هیچی نمیبینه
یادت می افتم دلم تورو میبینه
چشم سیاهت امید من بود
چشمای تو عشقم دنیای من بود
لیلا تو دلت پاکه
لیلا بگو که بامنی
لیلا من دوست دارم
لیلا تو عشق منی
لیلا چشمای تو معدن رازه
عشق من به دل تو پاک پاکه
نمیتونم بی تو باشم یه لحظه
این دل من هنوزم عاشق محضه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83830کپی شد!
898
۱۴