هم قسم

تو این شبای تنهایی
حس میکنم غصه هاتو
این منم اینجا میشنوم
ناله و دردِدلاتو
کاش شبیم نسیم بیاد
خبری از تو بیاره
از شادی و لبخند بگه
غم واژه هامو ببره
کاش درک میکردن غصه هات
شبای دلواپس مو
وقتی ستاره حیرونه
باد به ابر میگه برو
شمع قسم خورده منو
هرگز فراموش نکند
حتی اگه اشک پری،
شعله شوخاموش بکنه
اشک شده باش هم نفس
با اینکه بی هم نفسم
با اینا آرومم ولی
کسی دیگه بودی هم قسم

https://www.academytaraneh.com/83824کپی شد!
935
۱۱