فصل سرما پوش!

نفهمیدم کدوم دستا

نفهمیدم کدوم آغوش

سیاهیمو بغل کردن

توی این فصل سرما پوش

 

زمستون شکل چشماته

سیاه و سرد و لغزنده

با این دلتنگی و تشویش

هنوزم داره می خنده

 

پیاده رو سراسیمه س

دوباره بغضمو خوردم

گرفتی لطف چشماتو

که اینجوری کم آوردم

 

منو دیوونه باور کن

که میخوام کور و کر باشم

می خوام وقتی هوس کردی

بلا باشی؛ سپر باشم

 

شلوغم مث این دنیا

پر از بحران و سردرگم

چقد تلخن خیابونا!

چقد دلگیرم از مردم

 

نفهمیدم کدوم دستا

نفهمیدم کدوم آغوش

سیاهیمو بغل کردن

توی این فصل سرماپوش

https://www.academytaraneh.com/8377کپی شد!
1261
۱۹