حرف دل

امشب یه دنیا حرف دارم تو رو به روی من نشستی

با اینکه خیلی سرد و تلخی اما چه خوبه وقتی هستی

حس میکنم تب داره جونم حرفامو یادم رفته انگار

وقتی نگاهم میکنی تو پر میشم از خوشبختی صد بار

امشب یه دنیا حرف دارم حرفم شروع ماجرا نیست

حرفم دوتا چشم سیاه و شکایت از یک بی وفا نیست

من خنده هاتو دوست دارم لبخند تو یک قاب زیباست

چشمات یه برق خاص دارن کار منم تنها تماشاست

من اشتیاقم دستهاته وقتی پیانو مینوازی

یک خواب خوش مهمون من کن یک خواب خوش با عشق بازی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: