باید فراموشت کنم

باید فراموشت کنم
مثل تموم غصّه هام
وقتی که دلتنگت شدم
اصلن نخوام پیشت بیام

تصمیم سختیه ولی
به نفع ِ هر دو تا مونه
وقتی که بارون میزنه
باید بشینم تو خونه

حال ِ تو رو اون اوّلاش
باید بپرسم از کسی
کم کم فراموشت کنم
نمیرم از دلواپسی

هر چی که مونده از تو رو
بندازمش یه گوشه ای
دور از چشام باشی همش
حتّی اگه تو کوچه ای

وقتی بهت فک می کنم
فکرم یه جا دیگه بره
از ذهن من بیرون بره
هر چی که مونده خاطره

اوایلش یادم باشه
گریه م نگیره بی جهت
حرفت که شد بغض نکنم
دلگیر نباشم من ازت

اسمت میاد آروم نشم
یادم نیفته خنده هات
باید فراموشت کنم
دلتنگ نشم اصلن برات

باید فراموشت کنم
مثل تموم غصه هام
وقتی که دلتنگت شدم
اصلن نخوام پیشت بیام

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8365کپی شد!
971
۱۸