جشن جدایی

سلام به همه دوستان
این دومین ترانه منه که مینویسم و میخواستم خواهش کنم که با نظرای سازندتون به بهتر شدنم کمک کنید
ممنون از همه دوستان و تشکر ویژه از خانوم نازنین دهقانی

میخوام رد شم از این برزخ
تـمـوم شـه قصـه ی دوری
نــگــو تــقـدیــرمــون ایـنــه
نــگــو مــیــری و مــجبوری

بایـد چشــمای تو تـر شن
بــایـــد بــارون بــبــارم مـن
واســه جشـــن جداییمـون
میــخـوام ماهــو بیــارم من

دارم با چــشم تـر مـیــگـم
غـــم دوریــت سنـــگــیـنـه
چشــای تو که غـمگیــنــن
چشــام ابــری و غـمگـینه

غـــم دنیــا نصـیـبـم شــد
بــــازم دردای تـــــکــــراری
ندیدم چـــیزی جز حسرت
بــازم شــبــهــای بـیـداری

بـــازم روزام جـــهــنـم شد
بازم تــنــهــایــی و تــقـدیر
بـــاید تــنــهــاتریــن بــاشم
نــداره هیــچکـسـی تـقصیر

از این نویسنده بیشتر بخوانید: