امشب کدوم سیگارُ میپوشی؟

کر میشه گوش قلبت این شبها
از نعره ی سنگین خاموشی
سیگارت از این وضعیت خستس
هر شب داری سیگار میپوشی

وقتی که از شعرم سفر میکرد
من احتیاطا گریه میکردم
خوش موقع فهمیدم گمش کردم
اما نه…دنبالش نمیگردم

گاهی تو از درد میزنی بیرون
گاهی شده تو خونه گم میشم
درمونمون فرق داره ،میدونم
اما تو دردش با تو هم ریشم

شاید تنوع لازمه واست
فردا بیا همگریه ی ما شو
قول میدم امشب با تو ویرون شم
سیگار و گریه؟…عشقُ…درداشُ…

این زندگی یعنی نگاه سرد
بی انتظاری از هم آغوشی
امشب رو میخوام ست کنم با تو
امشب کدوم سیگارو میپوشی؟

حمیدرضا زرگران پور

https://www.academytaraneh.com/83606کپی شد!
1034
۴۹