تو بهترین خانم دنیایی

وقتی که چشمم تو چشت افتاد
انگار یک لحظه دلم لرزید
من با خودم هر شب دارم میگم
کاشکی چشام زودتر تو رو می دید

حسی که این روزا به تو دارم
چیزی فراتر از یه احساسه
چند روزه هستی پیش من اما
قلبم تو رو یک عمره می شناسه

تاب و قرارو از سرم بردی
تو واسه من عین یه رویایی
هرجا که رفتم اینو هم گفتم
تو بهترین خانم دنیایی

وقتی تو باشی حال من خوبه
من هم مث حال خودم خوبم
حتی یه لحظه دورشی از من
حس می کنم ناقص و معیوبم

من هرکجای این جهان باشم
از هرکسی غیر از تو بیزارم
شاید ندونی اینو اما من
قد یه دنیا دوستت دارم

تاب و قرارو از سرم بردی
تو واسه من عین یه رویایی
هرجا که رفتم اینو هم گفتم
تو بهترین خانم دنیایی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83605کپی شد!
1455
۳۲