شاید یکی مثل خودم باشه

شاید یکی مثل خودم باشه
روزاش از آغاز یه شب باشه
شاید یکی مثل خودم باشه
شاید یه روز از دور پیدا شه

شاید شبیه من یکی باشه
از جنس شعر و واژه و رویا
گاهی دلش اندازه قطره
گاهی دلش اندازه دریا

شاید یکی همرنگ من باشه
آبی ترین احساس بارونی
گاهی دلش میگیره از ابرا
میره پیش آفتاب به مهمونی

شاید دلی مثل دلم باشه
با صد ترک لبریز شیدایی
روی چشاش بااارون میشینه
وقتی میمونه توی تنهایی

شاید یکی مثل خودم باشه
روزاش از آغاز یه شب باشه
شاید یکی مثل خودم باشه
شاید یه روز از دور پیدا شه

+این ترانه زیاد ارزش ادبی نداشت…:)فقط بیان احساس بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83515کپی شد!
1138
۷