حقم این نبود……..

یه روز نگاه تو / واسه چشام بس بود
اونقدر می خواستمت /تا وقتی نفس بود

یه شب صورتت رو/ هدیه به ماه کردم
فکر کردم فرشته ای/من اشتباه کردم
***************************

حقم که اصلن این نبود/ ازم نگیری خبری
همه جا دنبالت گشتم / نبود ازت اثری

حقم که اصلن این نبود / بسوزم با خاطره هام
منی که از ته قلبم / بازم هنوز،تو رو میخوام
*******************************
حالا توکجایی /مُردم از جدایی
تو سوزوندی منو/چه سخته تنهایی

من میخوام از عشقت/ آواره ی دشت شم
میخوام بی تو باشم/ یه روزی خوشبخت شم

میرم حقم نبود / اینایی که گفتم
فکر نکن با حرفام/به دس،پات مییُفتم

***************************

حقم که اصلن این نبود/ ازم نگیری خبری
همه جا دنبالت گشتم/ نبود ازت اثری

حقم که اصلن این نبود / بسوزم با خاطره هام
منی که از ته قلبم / بازم هنوز،تو رو میخوام
*******************************

https://www.academytaraneh.com/83512کپی شد!
969
۲۷