فقط یکبـــــار نگاهــــــم کن (ورژن جدید)

فقط یکبار نگاهم کن ، که من محتاج چشماتم
نمیشه باورت اما هنوز درگیر رویاتم
هنوز درگیر رویاتم ،که میدونم نمیذاره
یشب کابوس میشه تا ، دلم دس(ت)ازتوبرداره
اوج
نمیدونی چقد اینجا، نبودت دلتنگی بیتابه
مث دریایه طوفانی یه لحظه هم نمی خوابه

فقط عطر تو میتونه ، منو آروم بخوابونه
مث خواب یه گندم زار، تویه فصل زمستونه

من این آرامش گرمو ، به دستایه تو مدیونم
چه احساس قشنگیه همینکه از تو میخونم

صداکن اسممو شاید، دوباره با تو رویاشم
صداکن اسممو شاید، از این قفس رهاباشم
اوج
نمیدونی چقد اینجا، نبودت دلتنگی بیتابه
مث دریایه طوفانی یه لحظه هم نمی خوابه

فقط عطر تو میتونه ، منو آروم بخوابونه
مث خواب یه گندم زار، تویه فصل زمستونه

https://www.academytaraneh.com/83474کپی شد!
901
۱۸