دیدار خدا

دیدار خدا
همه جا آتیش و دود / آسمون رنگِ کبود
وقت برزخ اومده / ظالمان بخشش نبود
***
وقت ریزش خزان / وقت موج غصّه ها
وقت بیداری دل / وقت دیدار خدا
***
در مسیر زندگی / راه پیچ و خم رسید
نام زیبای بهشت / از فرشته ها شنید
***
توی باغ سرنوشت / مرگ و میر غنچه ها
ساحل دریا و سنگ / رد پای ناخدا
***
مستی آب و شراب / دست محرومان رسید
دونه دونه خستگی / در گلستان ناپدید
***
خاطرات خوش گذشت / در کنار برکه ها
فقط تو عکس اومده / نیش باز خند ه ها
***
خوش به حال قلب پاک / در فضا پر می زنه
نامه ی عشق خدا / یادگار موندنه
***
می مونه وصله ی درد / با عمل جون می گیره
رنگی از ظلم و ستم / در کتابش می میره
***
قاصدک زیبا بخند / روز امتحان جداست
روز ناجور صراط / روز دیدار خداست
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۳۱/۰۲/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83458کپی شد!
623
۹