طلبکار

خدا یا من ازین دنیا، ازین رسمش طلبکارم
د از بس هر طرف میرم، خوشیمُ قرض میزارم
بجایِ خنده هر لحظه، برا من غم میاره
منم خستم ازین غم ها، که رویِ سود میزاره

کجا رسمش همین جوره، تضادا جای هم باشن
خوشی هی قرض بفرستی، ولی پرداختا غم باشن
نمیدونم یه کاری کن، که از غم دست برداره
بجایِ غم دهی واسم، خوشی و خنده بیآره

اردیبهشت۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83449کپی شد!
863
۱۴