منم یوسف زلیخا کو؟

چه خوشحال آمدی پیشم ، دل از مهمانیت ممنون
خدا شاهد درون دل ، تو لیلایی و من مجنـــــون
***
تو زندانبانِ تفسیری ، کتابِ عشقِ تو درســــــم
دلم ساقیِ باغِ تو ، از آن خشک سالی می ترسم
***
سئوالم واضح و زیبا ست ، دلت با دلم می مانــــــد؟
سر برجِ هرم در مصر ، سرودِ عشق می خواند؟
***
کنارِ پادشاهِ غم ، همیشه می نوازم تـــــــار
به یادت هستم و امّا ، طلوعِ فجرِ دل بیدار
***
گل عشقم بیا بیرون ، چراغِ زندگی روشـــــــن
کنارم باش در سختی ، چه تلخی دارد این مسکن
***
بمون پیشم گلِ نرجس ، دلم معتاد تو گشتـــــــــــه
دروغش مصلحت آمیز ، به یوسف خیلی وابسته
***
بگیر پیراهنِ خونین ، منم یوسف تو یعقوبــــی
خیانت آشکار بوده ، تو بر داغِ دل می کوبی
***
زلیخا آرزویش بود ، سه لبخندی بیاویــــزد
سر انگشتِ غم پاره ، چو دریا خون می ریزد
***
بیا انگشت بشماریم ، منم یوسف زلیخا کـــــــــــــو؟
زلیخا هجرش از یوسف ، و یوسف دار زد از نـــو
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۳/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8342کپی شد!
969
۹