تقدیر خوب

کنار تو فردامو رقم می زنم
بذار از تو پر شه تموم تنم
چقد حس خوبی داره بودنت
چقد پیش تو من شبیه منم

چقد حالم از بودنت خوب شده
چقد لحظه هام از تماشا پره
نگاهم کن و رد نشو از نگام
نگاهت سکوت منو می بره
بیا از حضورت منو تازه کن
برام با تو بودن خودش ارزشه
یه حسی منو سمت دستای تو
یه حسی تو رو سمت من می کشه

چه تقدیر خوبی که من با توام
چه تقدیر خوبی که تو با منی
چقد خوبه که لحظه هامو خودت
کنار خود من رقم می زنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8339کپی شد!
881
۳۲