بغض

یه قلدر نشسته تو راهه گلو

یه بغض ِ پر از حسرت ِ غیرتی

نمی خواد دم و بازدما رد بشن

چه سنگین ِ این قلدر ِ لعنتی

یه جوری باهام بد شده انگاری

فقط اونه که عمری همراهته

توو جنگ ِ شب و روز ِ عقل و دلم

همش غصه دار و هوا خواهته

فقط صرف ِ هم عهدیه با غرور

چه قلدر شده این روزای اخیر

به چشمام سپرده که حتی دمی

تب ِ گریه با اشکو گردن نگیر

می خوام بشکنم این غرور ِ بدو

پلی روی این بغض ِ بد پیله شم

توو فصل ِ زمستونو پاییز ِ زرد

بخوای یا نخوای دور ِ تو پیله شم

حسین عباسی بائی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: