نمی بینی

چی اینو یادت میاره
که من هنوز کنارتم
نمی بینی منو دیگه
منی که بی قرارتم

چی اینو یادت میاره
که عشق تو بودم یه روز
یه روز می گفتی عاشقی
عاشق تو منم هنوز

هنوز شبابه عشق تو
کنار تو سر میذارم
نمی بینی کنارتم
نمی بینی ،دوست دارم

نمی بینی تنها شدم
تو خونه آرزوهام
آرزومه که باز برام
بخندی ،از خدا می خوام

آرزومه مث قدیم
بدی نگاهتو به من
زل بزنی توی چشام
من با تو باشم ،تو با من

آرزومه یه بار دیگه
نگات به سمت من باشه
دلی که توش جا ندارم
دوباره جای من بشه

آرزومه که بازبرام
گلای شب بو بیاری
بگی بازم مث قدیم
دیوونه وار دوسم داری

آرزوهام یه عالمه
محبتت خیلی کمه
با اینکه خیلی عاشقم
زندگیمون جهنمه
ترانه سرا:سیما قربانی

https://www.academytaraneh.com/83342کپی شد!
959
۲۰