تلافی

یه روز میام کارِ تو/ من تلافی میکنم

جور و ستم به حدِ/ خیلی کافی میکنم

نمیمونم یه لحظه/ حتی دیگه کنارت

شنیدم عکسام شدن/همه دارو ندارت

هنوز باید بسوزی/ به انتظار بشینی

حسرت عشق پاکم/ حالا حالا ببینی

*********************************

شنیده بودم که شبا/ تا صب عبادت میکنی

پیش خدا همش ازم/ تا صب شکایت میکنی

داری عذاب میکشیو/قلبت پر از غصه شده

میگن که زجر کشیدنت/واسه همه قصه شده

****************************************

به همه گفتی جامو/دادی به یکی دیگه

نگات که داد میزنه/ باز که دروغ میگه

فکر کنم بسه دیگه/خسته شدی از قفس

میام میگم میخوامت/دوستت دارم هم نفس

*********************************

شنیده بودم که شبا/ تا صب عبادت میکنی

پیش خدا همش ازم/ تا صب شکایت میکنی

داری عذاب میکشیو/قلبت پر از غصه شده

میگن که زجر کشیدنت/واسه همه قصه شده

****************************************

موفق باشید

https://www.academytaraneh.com/83333کپی شد!
1116
۲۲