چشم عسلی

چشم عسلیم خوابیده
اشک منو ندیده
تو این شبای ظلمت
بهم محل نمیده

به فکرشم همیشه
شبم سحر نمیشه
کاش شبیم با من بود
ازش که کم نمیشه

تو رویاهام هنوزم
چشم تو چشاش میدوزم
به یاد اون وقتا باز
شمع میشم می سوزم

چشم عسلیم کجایی
کی دوباره میایی
تموم کنی راهیو
که بینمون جدایی
کشید خط سیایی
رو شب آشنایی

چشم عسلیم کجایی
به خواب من میایی
منتظرم من امشب
کوچه ی آشنایی
نیای تنها بمونم
لاقل بگو با مایی
یا سمت دشمنایی

https://www.academytaraneh.com/83327کپی شد!
1026
۶