خواب و بیدار

ای آغاز هرکلامم بدون تو نمیتونم

بمون کنارم عزیزم بذار کنارت بمونم

بمون و باش همیشه برای دست سردم

باچشمای پراز اشکم به دنبال تو میگردم

همش تقصیر این دل بود اگه ازت دل کندم
بااینکه رفتی هر روز بدون تو پر از دردم

توی این کوچه شبها صدای تو نیست اما
بازم آهسته راه میرم بدون تو من تنها
نیستی و باز تو دستم گرمی دستی رو دارم
دارم تورو میبوسم بازم تو خواب و بیدارم

همش تقصیر این دل بود اگه ازت دل کندم
بااینکه رفتی هر روز بدون تو پر از دردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: