می خواهمت بانو

می خواهمت بانو دچارم کن
من از تو امید نفس دارم
اینجا برای شوق پروازم
هم قد آغوشت قفس دارم

در بند احساسات زیبایت
من را صلیبی کرده ای بانو
من در نگاهت قطره ام،هیچم
من پیش عشقت می زنم زانو

می خواهمت بانوی خوب شعر
بانوی شورانگیز اشعارم
این چارپاره نذر چشمانت
من بی نهایت دوستت دارم

می خواهمت یعنی بدون تو
این زندگی گم کرده ای دارد
یعنی تو باید باشی و حتما
از آسمانت عشق می بارد

پابند احساسات زیبایت
تا مغرب دنیا گرفتارم
به اسم زیبایت قسم بانو
تا بی نهایت دوستت دارم

می خواهمت بانو دچارم کن
من از تو امید نفس دارم
اینجا برای شوق پروازم
هم قد آغوشت قفس دارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8325کپی شد!
1139
۳۲