آروم بگیر دلم…

آروم بگیر دلم تاکه واست بگم
چیزی که باعث شد از پیش اون برم
محبت زیاد عشق منو گرفت
توجهم بهش باعث شد که بره
اینکه نتونسم بهش دروغ بگم
یاکه بدون اون حتی جایی برم
بجای عاشقی جدایی پیش اورد
ایکاش نمی دیدم ایکاش دلم میمرد
اون که منو ترک کرد تا با اون بمونه
روزی رو میبینم اون تنها بمونه
دستاتو قوی کن چون رسمش همینه
ازون دس که دادی به دست تو میده
بزودی میفهمی معنیه مردن رو
جای منه عاشق غریب آوردن رو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83232کپی شد!
816
۱۲