::::::تنهایی::::::

با خودم تنها شدم بی هم نفس
خاطره هام از وجودم دور شد
قلب من تبعید شد از آرزو
چشم امیدم به دنیا کور شد

با خودم حرفی ندارم بغض نیست
انتظار قطره های اشکمه
میشکنه روزی غم دنیا ولی
انتظارم مثل دنیا محکمه

روزگارم آسمون رو زخم کرد
سیل بارون لحظه هامو می بره
با خودم حرفی ندارم بغض نیست
حس من از بغض خیلی بد تره

اشک چشمامو بغل میگیره تا
حس تنهایی دلم رو نشکنه
با خودم تنهای تنها موندمو
بغض دنیا توی چشمای منه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: