تا تو هستی قلب من آروم نیست

عین ماهی ، روی دریای دلم
تا تو هستی قلب من آروم نیست

پای این موجی که من غرقت شدم
کی به ساحل میرسه معلوم نیست
***
تا تورو دیدم دلم فهمید که
سرنوشت اونقد که میگن شوم نیست

حس خوبی توی قلبم میگه که
قلب من هم از نگات محروم نیست

***
تا تو هستی ، پاک یادم میره که
توی این دنیا کسی معصوم نیست

اون کسی که عشق پاکو ترک کرد
حرف های من براش مفهوم نیست
***
تا بریزه آخرین ترسم بگو
عشقمون به انتها محکوم نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید: