منطقی

چرا از یاد تو رفتم؟ چرا اینقدر دلگیری؟
بگو این وقت شب داری کجا و پیش کی میری؟
نمی دونی مگه حالا تمام شهر تاریکه
یه خورده منطقی تر باش تو اینجوری نبودی که

مث هوای این خونه چرا اینقد باهام سردی
اگه تو جای من بودی بگو چیکار می کردی؟
با اینکه با خودم گفتم منو تنها نمی ذاری
الان حتی نمی دونم چه احساسی بهم داری

داری ساکت رو می بندی دارم دور تو میگردم
اگه نامرد بودم که درا رو قفل می کردم
دل تو دیگه با من نیست نمیشه هیچ کاری کرد
برای موندنت دیگه نمیشه پافشاری کرد

مث هوای این خونه چرا اینقد باهام سردی
اگه تو جای من بودی بگو چیکار می کردی؟
با اینکه با خودم گفتم منو تنها نمی ذاری
الان حتی نمی دونم چه احساسی بهم داری

https://www.academytaraneh.com/83113کپی شد!
1198
۲۰