عشق..!!

مفهوم عشق و باتو فهمیدم ,باتو که دنیامو عوض کردی
هربار می رفتم ولـی اینبار ,اصرار کردم تا تو برگردی

مـا پیش هم بودیم یک عمری , امـا میون مـا جدائی بود
توو سرنوشت هردوتای ما,جای ی عشق داغ خالی بود

مفهـوم عشق وباتوفهـمیدم ,وقتی که دنیام ازخـلا پر بود
وقتی تموم فکرو احساسم , ازعشق در حد تصور بود

https://www.academytaraneh.com/83103کپی شد!
1033
۲۰