جمعه های احتمالی

جمعه های احتمالی

حوالی ِ نگاهم خیس مونده
ازین دنیا فقط پاییز مونده

چقد لبریزِ از ناگفته باشم
تا اسم تو بیاد آشفته باشم

چقد با فاصله تنها بشینم
توو خوابم ردپاهاتو ببینم

بیا از کوچه عطر یاس رفته
ازین دنیا تب احساس رفته
هنوزم جمعه ها دلگیرن و سرد
تورو محض دلای تنگ برگرد

اگه نبض زمین معکوس و سرده
اگه دنیا به خورشید پشت کرده

هنوزم میشه سبز و ناب بودو…
برای عشق تو بی تاب بود و..

سفیر جمعه های احتمالی
بیا رد شو تو باز ازین حوالی

بیا از کوچه عطر یاس رفته
ازین دنیا تب احساس رفته
هنوزم جمعه ها دلگیرن و سرد
تورو محض دلای تنگ برگرد

saeid soltani

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/83045کپی شد!
1072
۲۰