انفرادی

تو انفرادی قبل از قصاصم‌‌‌‌‌
رو دیوارش عکس تورو کشیدم

با ناخن شکسته مینویسم
این حکم اعدام تو بود عزیزم

آی دنیا دنیا دنیا
کارمارو ببینکه موندیم تنها

خاطره سازی باعکس دیوار
شده کار دل ما هرشب وهربار

تو انفرادی قبل از قصاصم
رو دیوارش عکس تورو کشیدم

باناخن شکسته مینویسم
این حکم اعدام تو بودعزیزم

آی دنیا دنیا دنیا…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: