بی توجهم…

بی توجهم به هر چی دورمه / بی توجهم به هر چی آدمه
ذهن من زندونیه دروغاته / من تموم حقه هاتو یادمه

یه روزی اسیر با تو بودنُ / یه روزی درگیر بی تو بودنم
بین این دو راهی ِ پـُر از عذاب / آخرش محکوم بی تو رفتنم

پشت بی توجهیم یه زخم کهنه س میبینی؟
تو برای رد شدن هر کلکی هس میچینی…

یادمه سر قرار آخری / تموم حرف هایی که بهم زدی
مثل یک کوه غرور وایسادمو / توو چشام زل بزنی بگی بدی

آره این منم که بعد ِ اینهمه / دروغ هایی که بهم زدی بدم
تو و وجدانتو تنها میذارم / میمونم توو تنهایی های خودم

حالا بعد ِ اینهمه سال اومدی / که چیو به جفتمون بفهمونی؟
دیگه احساسی به هیچکی ندارم / خودت اینو بهتر از من میدونی

مثل یه فراری از گذشته َم / دنبال نور امید زندگی
دیگه احساسی به هیچکی ندارم / دیگه نیستم آدم همیشگی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: