برنده اسکار

با چشمه بسته می بینم تو روهر شب توی دنیام
تصورکردمت اینجا تصور کن منم اونجام
برندۀ یه اسکاره تو عشق این فیلمه کوتاه ُ
به قدری دیدنی هستش که پایین میکشه ماهُ

شب و پایان دلتنگی منو تقسیم تنهایی
تو اینجا در کنار من عجب تصویر زیبایی

به آرومی رو پوسته شب بازم دو سایه میشینن
به هم نزدیک تر میشیم همه یه سایه می بینن
نمی ذارم بری امشب نمی خوام دیگه تنهاشم
تو جزئی از منی عشقم بذار یک شب خودم باشم

شب و پایان دلتنگی منو تقسیم تنهایی
تو اینجا در کنار من عجب تصویر زیبایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: