دنیـــــــا بدونــــه هـــم

از دست تو دلگیرم ، از این زندگی سیرم
هم تو میدونی هم من ، که بی تو می میرم

از دست من دلگیری ، از این خونه تو میری
هم من میدونم هم تو ، که بیمن تو می میری

دنیا بدونه من ؛ دنیا بدونه تو
نه من چیزی میگم ، نه اون نگاه تو

دنیا همین خونست ، این خونه تاریکه
بارفتنت این مرد ، به مرگ نزدیکه

دنیا همین خونست , دنیامو ویرون کن
با رفتنت از من ، این مرد و داغون کن

https://www.academytaraneh.com/82903کپی شد!
769
۱۶