رنگ سال من

من و دریا من و بارون من و غم
من و تکرار سخت بی تو بودن
منو شرجی من و ساحل من و موج
من و دلتنگی روزای روشن
تصورکن تو این دنیای بی حد
چشات تعبیر خواب هر کسی نیست
چشات وقتی که غمگینه به جز من
برا هیچکی تب و دلواپسی نیست
من اون پرواز در حال سقوطم
که سقف آرزوهام کم نمیشه
که سقف ارتفاع بی تو بودن
برام تصویری از مرگه همیشه
مثه تلخی فنجونای قهوه
دلم لبربزه از حرفای سرده
تو فال تو مگه پاییزه انگار
که رنگ سال من .پاییز زرده
من و بشناس و امروز باورم کن
که فردا واسه قلبم خیلی دیره
منو بشناس و بارو کن نباشی
تموم زندگیم از دست میره

سید علی اکرمیان بهار ۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: