راست و دوروغ

تودلمو شکوندی
رفتی پیشم نموندی

زیادی من دوست دارم
گریه شده همش کارم

همش میگم خدا خدا
بدم میاد از این مدا

خیلی زیاد باهام بدی
عشق مونو به هم زدی

راستو دوروغ تو چشماته
فک میکنی بهشت جاته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82864کپی شد!
607
۱۲