نامهربون

نامهربون
ولم کن آرزو دارم / بمیرم با دلِ پـــــاکم
نمی خوام ردِ پای تو / نیا هر گز سر خاکم
***
تو بودی قاتل قلبم / نگاهت رنج و بیمــــــاری
شکستی عهد و پیمانت / همش با عشقِ سرکاری
***
برو دیوار دل سنگِ / نمی ریزه به ایــــن زودی
دلم هر گز مقصر نیس / خودت نا مهربون بودی
***
شبا با ریزش بارون / شبح یادت نمی آیــــد
تو باغ جنب پیروزی / گذر کن اون دلم شاید
***
دلم محتاج دیدارت / ولی شور آبــی ای دریا
صفا در ساحلت تشنه / دل و مهمون نکن حالا
***
خدا حافظ منم میرم / تو خونت عشقِ حسانی
تو ساحل زینتِ دنیام / سفیدم مثل مرجانی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۶/۰۲/۱۳۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: