دستای لرزان

  

تموم عشق واحساست ومی بینم/لای موهام داره می چرخه

دو تا دستای لرزان وخسته وبیکار/که به احساس من می چربه

همه حست به من این نوازش/که چنددیقه دیگه تموم میشه

تو می ری و تنهایی می شینم/باعشقی که بی تو حروم میشه

هنوز درگیراین تردید وﻳﺄسم/ که داره عمرم باتوتلف میشه

به کی بگم وقتی دلم تنگه/دلم پیش خودم هرروزکنف میشه

می ترسم ازاین احساس/ازاین که برام یه روزتموم شی

بخوام برگردم این راه واما/مثل بغضی همسفرراه گلوم شی

دلم می گیره شبای دلتنگی/کاش توام یه بارعشق وبلدبودی

کاش جای اون نوازش ها/یه خط شعری برام می سرودی

به لب کمی حرفای عاشقانه/ بگی ازبودنم چقدرتو خوشحالی

دلم می سوزه وقتی  هستی/ولی چشمات پی آلبومی خالی

 می ترسم ازاین احساس/ازاین که برام یه روزتموم شی

بخوام برگردم این راه واما/مثل بغضی همسفر راه گلوم شی

 

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/8278کپی شد!
714
۲۶