(کابوس زنانه)

سخته یه بغضی توو گلوت آوار باشه

مردت فقط یک سایه رو دیوارباشه

با دختر همسایه پنهونی بجوشه

ذکر لبش( الجار ثم الدار) باشه

سخته یه دنیا عاشقش باشی و اما

از بغضهای هر شبت چیزی ندونه

هر وقت پا میذاره شبها توو اتاقت

پیراهنش پر باشه از عطر زنونه

هی گریه هی نذر و دعا هی استغاثه

اما بازم تاریک باشه روزگارت

مردی که باید تکیه گاهت میشد از عشق

مثل یه (آدم آهنی) باشه کنارت

سخته که تنها شاهد اشکاات باشن

گنجشکهای بینوای روی شاخه

هی شستشو هی پخت وپز هی فحش وشلاق

حتی یه( کلفت) هم حقوقی داره آخه!

باید بسوزی و بسازی رسم اینه

مثل یه مرغی که نداره بال پرواز

یا هرزه باشی.. با کس و ناکس بجوشی

مثل همین مردای نامرد هوسباز!

………………………

میپیچه توو گوشت صدایی با تو میگه

دختر دیگه بسه.. نجابت رو رها کن

باید مجازاتش کنی مردی که هرزه ست

امشب که غرق خوابه.. شیر گازو واکن!!

بعدش بزن کبریتو تا دنیا بدونه

یک مرد توو آتیش نامردیش جوون داد

میشه که تاوان خیانت (مرگ) باشه

این راهو باید به همه زنها نشون داد!

………….

با بوسه از جا میپری.میفهمی اونوقت

هر چی که دیدی:خوابو.یک کابوس ساده س

مردت هنوزم مثل روزای گذشته

بد جور خاطر خواهته.. این فوق العاده س

میری بغل میگیری و با خنده میگی

قده یه دنیا دوستت دارم عزیزم

میذاری توو آغوش گرمت جا بگیره

چشماش سنگین میشه و میخوابه کم کم

………………….

شکرت خدایا زندگیم آروم وخوبه

شکرت که توو چشماش ..محبت قده دریاست

میری که برداری کمی پول از توو کیفش

( خیرات) گاهی واجبه ..رفع بلا هاست

……………………..

دستت به چیزی میخوره میلرزه قلبت

یک شاخه گل توو جیبشه.. اما شکسته

یک عکس زیبا هم بهش سنجاقه.ای واای]

تووعکس مردت با زنی (خندون) نشسته!!
……………………………………………………………..
تقدیم به تمام زنان رنج کشیده اما صبور میهنم ( روزتون مبارک) __(۱۳۹۳/۱/۲۵) عباس مقدم

https://www.academytaraneh.com/82749کپی شد!
914
۱۳