کاش رو قبرم بنویسن…

از دلم جدا نمیشی
از سرم بیرون نمیری
من زیر بارونِ عشقم
تو زیر بارون نمیری

از چشام لبریزه دریا
تا کی از عشقه تو مردن؟
بس کن این شب گریه هارو
دلِ سرد و بی کسِ من

وقتی می بینی که عشقت
همقدم با هر کی میره
شونه به شونه ی هر کس
رنگه خوشبختی میگیره

وقتی که بوی تهوع
می پیچه تو سرنوشتم
وقتی مردن و جهنم
واسه من میشه بهشتم

وقتی ارزشه یه آدم
واسه ش اندازه برگه
دیگه بودنت تو دنیا
زندگی کردنه مرگه

بی تو داغم واسه مردن
داره میسوزه وجودم
کاش رو قبرم بنویسن
خیلی عاشقه تو بودم

https://www.academytaraneh.com/82696کپی شد!
766
۶