حس شاعرانگی

دوباره یاد عشقمو
یاد چشای عاشقش
دوباره یاد رفتنش
یاد شبای هق هقش

میفتم و دوباره باز
گریه ی بی بهانگی
تنهایی شبانه هام
یه حس شاعرانگی

دوباره یاد خنده هاش
چشای مثل شب سیاش
شبای پر تلاطم و
لحن صدای بی ریاش

دوباره یاد عشقمو
گریه ی بی بهانگی
یه شعر عاشقانه و
یه حس شاعرانگی…

از این نویسنده بیشتر بخوانید: