منطق دلتنگی

تنهاییام اینبار دلیل منطقی نیست
یا پاپِیَم میشی و یا از دست میری
این قصه تا آخر فقط یک فصل داره
یا من نباشم یا تو هم جایی نمیری

مردونگیمو پشت حرفام جا نمیدم
راحت بگم: خیلی بدم،حالم خرابه
شاید یه سیلی بسه تا تصمیم بگیری
یا خوبه باشی یا برات خیلی عذابه

هیچ چیز برای من دو بار تکرار نمیشه
گاهی یه شانس داری که بگردی به دنیا
ما ناشی و خامیم ولی تنها یه باره
یا زندگی کن یا برو…از راه دریا

وقتی نمیری و دلت میخواد نمونم
بی فایدس هر چی برات منطق ببافم
چیزی نمیگم تا دلت واسم نسوزه
آروم در گوشت بگم:خیلی کلافم!

مغرورمو این بار سر سازش ندارم
با اینکه دلتنگم ولی با بغض میرم
دلتنگی اصلا اتفاق تازه ای نیست
پس بهتره با عطر تو آروم نگیرم…

https://www.academytaraneh.com/82684کپی شد!
996
۱۶