رویای شیرین

چقدر خوبه که تو هستی چقدر خوبه تورو دارم
که خوشبختیمو من هروز به چشم تو بدهکارم
چقدر خوبه که این جایی نمیذاری که ویرون شم
با اینکه عاشقی سخته تو کاری کردی مجنون شم
چقدر خوبه که میدونم همه حرفامو میدونی
چقدر من با تو آرومم چقدر خوبه که میمونی
من از چیزی نمیترسم تا دستات توی دستامه
چقدر خوبه که عشق تو پناه قلب تنهامه
توام حال منو داری توام درگیر من هستی
من از چشم تو میخونم به این عاشق تو دل بستی
چقدر خوبه که تو هستی تو یک رویای شیرینی
تو چشمام عشق و احساسو تو این روزا تو میبینی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: