وارونه ببینی

غصه از اینجا شروع میشه…………………که این روزا غریبی خیلی راحت.
این قصه جایی تموم میشه………………….که من بازنده موندم از رو عادت.

تو دنیایی که میتونی فدا شی……………………..باید راهت رو نادیده بگیری.
باید دستاتو رو کولت بزاری…………………….بری جایی که تنهایی بمیری.

تو دنیایی که میشه همصدا شی………………باید تحویل درد رو جشن بگیری.
تو جنگ عشق سرمستی خواهش………………باید بازنده باشی سخت نگیری.

تو دنیای که من از تو شروع میشم……..تو میری نشونیه صداقت رو نمیگیری.
برای من زمان از نو شروع میشه………زمانی که نمیشه با خیانت پس بگیری.

برای لمس مرگ قطره بارون………………….باید چشمات زیر بارون بمونه.
برای رد شدن از مرز دوستی……………..باید دیوانه شی دنیارو وارونه ببینی.!!
.
.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82675کپی شد!
944
۵