گناه

حرف از گناهی میزنی که من
میخوام کنارت غرق باشم توش
دنیای من اینجاست وقتی که
هر لحظه گم میشم تو این آغوش

ترسی ندارم پیش تو از این
تا سرنوشتم مثل آدم شه
من سیب عشقو از تو میگیرم
حتی اگه دنیا جهنم شه

فردامو تو چشمات میبینم
من رو ازین دنیا نترسونم
حتی اگه رسوای عالم شم
یک لحظمو بی تو نمیمونم

من بی تو یعنی مرگ پی در پی
هر ثانیه با فکر تو مردن
اونقدر میمیرم بدون تو
شاکی بشه حتی خدا از من

حرف از گناهی میزنی که من
عاقبتش رو خوب میدونم
میگی نباید مال هم باشیم
از من نخواه اینو نمیتونم

**************************************

دوستان لینک زیر یه کار با صدای بنده ی حقیر که فقط و فقط برای این گذاشتم تا نظر دوستان رو بدونم.
تحملم بفرمایید.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: