" عاشقی درد داره میفهمی ؟!¿ "

عاشقی درد داره میفهمی ؟
وقتی درگیر لحن چشماشی
وقتی خنده ش تموم دنیاته
وقتی هر صب به شوق اون پاشی

زندگیت روی نبضِ اون کوکه
هِی به فکرِ یه وقتِ دیداری
عشق اون مثل معجزه خـــــوبه
حتی وقتی هوا رو کم داری
* * *
فک نمیکردم که این همش خیاله
تو به عشق که نه ! به من بی اعتمادی
چی شد اون روز ؛ که دلت دوباره لرزید
مگه تو دل به دلِ این عشق ندادی ؟

چی شد اون روز ؛ بگو ! طاقتم زیاده
شاید اصلا من خطا کردم ! ببخشم !
مگه تو نگفتی پیشِ من میمونی ؟
شایدم من اشتبا(ه) کردم! ببخشم !

* * *
عاشقی درد داره میفهمی ؟
وقتی چشماش میگه نمیمونه
وقتی خندش واسه دلِ من نیس
وقتی عاشق همیشه دل خونه !

دیگه هر شب تا صبح نمیخوابی
رویِ شونت یه کوهِ غم داری
وقتی دستش تو دست اون قفله
دیگه حتی هوا رو کم داری

" مریم جعفرزاده "

از این نویسنده بیشتر بخوانید: