به سمت ماندنت

به سمت ماندنت
می خوام از عمق جهانم یه خدا باشه یه دریا
یه خدا نه رو به قبله،که نشسته روی موجا
بوی تند چوب و آن،من و یک اسکله تردید
اونورش قدر یه دریا،بوی ناب فهم خورشید
حالا شب،نور یه شمع و باد و این موی پریشون
یه خدا،یه جزر،ساحل،اونورم یه دنیا حیرون
همه عمر با نگاهم ته این قفس تو بودی
یه شبو بیا به خوابم که بگم نفس تو بودی
ک نگن مجنون و ساحل،قفس و یه بغض هر روز
که بدونن این تو بودی،سر ساعت،مثه نوروز

از این نویسنده بیشتر بخوانید: