صدای درد

سرنوشتِ من عجیبِ
عاشقی دردی غریبِ
زندگی یعنی شکستن
وقتی حاصلش فریبِ
دستتو بذار روو نبضم
می شنوی صدای دردو
تازه اشکامو ندیدی
می شکنه غرورِمردو
گه گداری توو خیالم
با تو خوشبختم و آرووم
ذره ذره ی وجودم
شده به عشقِ تو محکوم
آخرِ قصه ی ما هم
تقدیرش بوده جدایی
فاصله قسمتِ ما شد
من کجامو تو کجایی؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82454کپی شد!
1065
۲۵