" نفس "

تموم هوایی رو که میکشم
پر از حس دوس داشتن تو شده
ببین زندگیم با تو رویای من
بهاری و سرسبز شده ، نو شده
ببین دست من بازه سمت تنت
خودت رو توو آغوش من جا بکن
نوشتم دوستت دارمو رو هوا
توام عشقتو سمت من ها بکن
قدم هامو سمت تو میذارم و
تویی هرنفس روبروی چشام
میون تموم رگام جا شدی
تورو از هوا با نفس هام میخوام
زمین زیر پاهام سبک تر شده
ببین باتو بال و پرام وا شده
کنار تو رویام از هر آرزو
ببین بهتریناست که برپا شده ..!
ترانه سرا :
*سیامک*

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82426کپی شد!
1820
۶
۱