سکانس آخر

نگاهتو اَزَم ندزد راحت باش
دنیای ما شبیه به هَمه
ما هر دومون لبریز از دردیم
آینده مون بی هم مُبهمه

نگاهتو ازم ندزد
دنیایِ ما در حال ِ تغییره
تو این مسیر دستاتو کم دارم
دل دل نکن امروز هم دیره

با هم دوباره میشه عاشق شد
با من بیا تا آخر ِ دنیا
این قصه هیچم اتفاقی نیست
تصویری از تقدیر، فتح ِ یک رویا

ای هم تبار ای هم قبیله هم بُغض ِ گریه های ناتمومم
باید سفر کرد رفت از این دیار بُغضِتو بشکن راحت ببار
راحت ببار تو این کویر وقتی که حالِت حال ِ بارونه
آرامش ِ امروزُ باور کن چشماتو آروم رو هم بزار

این هم سکانس ِ آخر ِ عشقه
تردیدی از دیروز دنیا نیست
تقویم ِ دنیا هم ورق خورده
ترسی توی طوفان فردا نیست

حالا دیگه از تن جدا میشه
دردی که تن پوش ِ شبامونه
آغوشتو از جنس ِ مرهم کن
این عشق سهم ِ هر دوتامونه

وقتی که سهمت عشق ِ دنیا شه
قلبت پی ِ احساس می گرده
یک پنجره وا میشه سمت ِ نور
آبی ِ عشق دنیاتو پُر کرده

ای هم تبار ای هم قبیله هم بُغض ِ گریه های ناتمومم
باید سفر کرد رفت از این دیار بُغضتو بشکن راحت ببار
راحت ببار تو این کویر وقتی که حالِت حال ِ بارونه
آرامش ِ امروزُ باور کن چشماتو آروم رو هم بزار

فاطمه سلیمی-فرزاد بوستانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82405کپی شد!
982
۱۰