بسه دیگه از تو گفتن

بسه دیگه از تو گفتن
عشقمونو باد برده
دیگه خاطرت نمیخوام
خاطراتتم که مرده

بسه زل زدن به عکسات
دیگه حسی تو چشات نیس
واسه ابراز علاقه
دیگه برقی رو لبات نیس

بسه دنبال تو گشتن
گم شدی تو فصل عادت
یا به آرزوت رسیدی
پر زدی تا بی نهایت

بسه خواب تو رو دیدن
تو شدی مثل یه کابوس
بیخیال هند دیگه
نمیرم دنبال طاووس

بسه دیگه رژه رفتن
تو خیال من تنها
بسه چشمات بسه آبی
بسه آسمون و دریا

آخرین ترانه از توست
دیگه احساسی نمونده
بسه دیگه از تو گفتن
پر پروازی نمونده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/82397کپی شد!
1143
۵